NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 21:36


Nye artikler i Plantevernleksikonet februar 2011

SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
15.02.2011
5 nye artikler.
  • Kastanjetre med bakteriekreft (Foto: V. Talgø, Bioforsk)
  • Frømelde (Tegning: K. Quelprud)
  • Kastenjetrær med symptomer på bakteriekreft (Foto: V. Talgø, Bioforsk)

Hittil i 2011 er det kommet til følgende artikler:

UGRAS

Frømelde, lodnefaks, rugfaks og svinemelde

(forfatter; Helge Sjursen)

PLANTESJUKDOMMER

Bakteriekreft på hestekastanje

(forfatter: Juliana Perminow et al.)

 

AKTUELLE SKADEGJØRERE:

 Heksekost på eple

Sør-amerikansk tomatmøll


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO