NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 21.05.2024 19:06


Stadig ny informasjon i Plantevernleksikonet

SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
14.10.2009
I juni 2010 er det hittil lagt inn ny omtale av 18 soppsjukdommer og 24 ugrasarter.
  • Phytophthora plurivora på bøk (Foto: V. Talgø, Bioforsk)
  • Russekål (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Greinvisning i rododendron (Foto: B. Toppe, Bioforsk)
  • Askeskotsjuke (Foto: V. Talgø, Bioforsk)

Følgende nye soppsjukdommer er lagt inn:

Alperoserust, askeskotsjuke, bladflekksopp på kastanje, haglskotsjuke på laurbærhegg, honningsopp, klumpblad på rododendron, knopp- og skotvisning på rododendron, ligsuterbladflekk, mjøldogg på lønn, ramorum-greinvisning, rotråte på lauvtre, rustsopp på bjørnebær, rustsopp på pære, sopp på eføy, sopp på kristtorn, syrinmjøldogg, sølvglans på søtmispel og vortemjølkrust.

Følgende nye ugrasarter er lagt inn:

Engsmelle, engtjæreblom, hanekam, hundekjeks, kanadagullris, kjempespringfrø, krossknapp, krusetistel, kvitdodre, lupin, mjødurt, myrsnelle, myrtistel, parkslirekne, russekål, skogsnelle, stolt-henrik, strandvindel, vegtistel, vill-lauk, åkermynte, åkersnelle, åkersvinerot og åkervindel.

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO