NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 03.03.2024 03:40


Gulløyer: viktige nyttedyr

SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
15.06.2009
De vakre og grønne gulløyene er på vingene igjen. Men skinnet bedrar: de er glupske rovdyr, men dermed også viktige nyttedyr i kornåkre og frukthager.
  • Gulløye egg (Foto: E. Fløistad, Bioforsk)
  • Vanlig gulløye (E. Fløistad Bioforsk)

Gulløyer overvintrer som voksne. De legger egg som er plassert ytterst på en stilk. Larvene er predatorer på mange midd og små insekter. Les mer om gulløyer i Plantevernleksikonet. Men husk å hake av i rubrikken "VIS ALLE NYTTEDYR" for å få opp teksten om gulløyer og andre nyttige insekter og midd i jord- og hagebruk.

Forskere ved Bioforsk Plantehelse har nylig publisert to nyheter om gulløyer (se lenker nedenfor). Den ene omhandlet en mulig metode for å øke eggleggingen hos gulløyer som nyttedyr i frukthager. I det andre innslaget kan du lese om (og høre!) duettsang hos gulløyer.

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside/nyhet?p_document_id=48567

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside/nyhet?p_document_id=48237

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO