NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 12.04.2024 21:21


Plantevernleksikonet vokser hele tiden

SKREVET AV:
TROND HOFSVANG
OPPDATERT:
03.02.2009
Plantevernleksikonet vokser i omfang fortløpende. Antall oppslagsord øker. Stadig nye arter legges inn, og nye fotografier kommer til.
  • Fusarium på hvetekorn (Foto: I.S. Hofgaard, Bioforsk)
  • Åkertistel (E. Fløistad, Bioforsk)
  • Spinnmidd på roser (Foto: E.F.)

Ved årsskiftet 2008-2009 var følgende antall arter av skadedyr, sjukdommer og ugras omtalt:

Totalt: 746 arter

Insekter: 360

Midd: 88

Nematoder: 18

Snegler: 5

Soppsjukdommer: 131

Bakterier: 13

Virus: 31

Algesopp: 30

Ugras: 68

 

Et brukertips for søk i Plantevernleksikonet:

Bruk organismetreet for å finne nye arter. Trykk på ikonet ytterst til venstre på den blå linjen der navnet på skadegjører står (under menyene).

 


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2024 NIBIO