NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 17.06.2019 17:08


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Dyreriket        Insekter        Trips        Thrips pini

Thrips pini

Thrips pini

SKREVET AV:
ANETTE SUNDBYE
OPPDATERT:
8. januar 2016
Thrips pini er vanlig på nåletrær, og er påvist som skadegjører på bl.a. nobeledelgran (Abies procera). Tripsen suger på nålene, slik at de blir sterkt forkrøplet og brunfarget. En eventuell bekjempelse må utføres så tidlig som mulig mot larvene.

Utseende

Larvene er lyse, i motsetning til voksne trips som er nesten svarte. Voksne trips er 1,1-1,4 mm. Kroppen er mørkebrun, mens hodet, forkropp, vinger og bein er lysebrune, og antennene har 8 ledd.

Utbredelse

Thrips pini finnes på Sørlandet, Østlandet, og nord til og med Nordland, og i hele Europa forøvrig. Arten ble ikke rapportert som skadegjører i juletrefelt i Norge før i 2007, da sterk skade ble påvist på nobeledelgran på Sørlandet (ved Lindesnes).

Vertplanter

Thrips pini er velkjent i mange slag nåletrær (Abies, Picea, Pinus og Larix)

Livssyklus

Det finnes lite informasjon om livssyklusen til denne arten, men voksne trips går sannsynligvis i vinterdvale, og våkner i april/ mai, svermer og legger egg i friske nåler i mai/juni. Det vil være rimelig å forvente larver i juni, kanskje allerede i mai.

Skadevirkninger

Nymfer og voksne trips suger på nålene, slik at nålene på enkelte greiner blir sterkt forkrøplet og brunfarget. Nålene vil etter hvert visne og falle av. Størst angrep og skade vil trolig finnes på trær som av en eller annen grunn er svekket.

Tiltak

Det er viktig å se etter larvene, fordi det sannsynligvis er de som gjør mest skade (bruk lupe). En eventuell bekjempelse må settes inn mot larvene så tidlig som mulig, før de rekker å gjøre mer skade.

Litteratur

Kobro S. & Sundbye A. 2007. Nytt skadeinsekt i edelgran. Nåledryss 62/07.
Kobro S. 2013. Norske Insekttabeller 19 - Trips (Thysanoptera). Bestemmelsesnøkkel for de vanligste norske trips (Thysanoptera). Norsk Entomologisk Forening. http://www.entomologi.no/journals/tabell/pdf/Norske_Insekttabeller_19.pdf


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Plantevernleksikonet © 2019 NIBIO