NIBIO-logo

Logo Plantevernleksikonet

Utskrift 08.12.2023 22:11


Søking tar dessverre lang tid med Internet Explorer. Hvis du er utålmodig, vurder å skifte nettleser til for eksempel Microsoft Edge, Firefox eller Chrome.
organismeTreInitiator Bakterier        Strawberry witches broom agent

Strawberry witches broom agent

Strawberry witches broom agent

SKADEGJØRER
SKREVET AV:
Ikke oppgitt
OPPDATERT:
1. september 2015

Strawberry witches broom agent, en fytoplasmasykdom i jordbær, er en karanteneskadegjører. Funn eller mistanke om funn skal straks meldes til Mattilsynet.

Sykdommen er så langt bare påvist på jordbær i USA.

Se EPPO sin informasjon her.


Om tjenesten

Plantevernleksikonet er en nettbasert tjeneste som omfatter informasjon om biologi og bekjempelse av skadegjørere, samt informasjon om en del nyttedyr. Plantevernleksikonet er gratis og uten forpliktelser for brukeren. Tjenesten er utviklet av NIBIO Divisjon bioteknologi og plantehelsePlantevernguiden er en integrert del av tjenesten. Drift, oppdatering og videreutvikling av Plantevernleksikonet finansieres av handlingsplanmidler fra Landbruksdirektoratet og kunnskapsutviklingsmidler fra Landbruks- og matdepartementet. Bilder i Plantevernleksikonet kan kopieres og brukes dersom de er fra NIBIO-/Bioforsk-/Planteforsk-ansatte, og det refereres til rett kildehenvisning, f.eks.: "Foto: ... fra Plantevernleksikonet, E. Fløistad, NIBIO".

NIBIO har ikke økonomisk ansvar for tap som måtte oppstå ved bruk av tjenesten.

Plantevernleksikonet © 2023 NIBIO